تاریخچه صنعت چای

تاریخچه صنعت چای

از سال 1839 که صنعت چای در آسام آغاز شد، تمام مراحل کشت و چایسازی بارها اصلاح گشته و تغییر و بهبود یافته است و شاید بتوان گفت که مهمترین دوره ی تغییر اساسی ازسال 1880 تا 1900 بوده است. در این دوره چایسازی بطور کامل ماشینی شدو تلمبار کردن برگ چای تبدیل به کارخانه چای گردید. در حال حاضر صنعت چای از یک مرحله ثانوب تغییر سریع ، میگذرد که از سال 1925 آغاز شد و در سال 1945 به اوج خود رسید. این تغییر عبارت است از ماشینهای لگ کاتر، سی تی سی و روتوروان که همه به منظور حصول تغییر شکل سریع و شدید برگ چای به کار می روند. ابداع و معمول ساختن سیستم پلاس تغاری گام جدیدی در این دوره ی پیشرفت است، تغییر دیگر که نهوز در صحنه آزمایش است تهیه چای پودری یا فوری در خود مزارع چای است.

/ 0 نظر / 8 بازدید