اصطلاحات واسامی انواع چای

اصطلاحات و اسامی انواع چای درجه بندی شده قبل از گرفتن شماره استاندارد تجاری

الف : درجه بندی انواع چای ارتدکس

اصطلاح فارسی

اصطلاح لاتین

علامت اختصاری تجاری در بورسها

چای قلم

Orange Pekoe

OP

قلم پیچیده

Flowery Orange Pekoe

FOP

قلم پیچیده و ظریف

Flowery Orange Pekoe one

FOP1

شکسته زرین نازک و پیچیده

Tippy Golden Flowery Orange Pekoe

TGFOP

شکسته زرین پیچیده

Golden Flowery Orange Pekoe

GFOP

باروتی زرین پیچیده ظریف

Tippy Golden Broken Orange Pekoe

TGBOP

باروتی زرین پیچیده ریز

Golden Broken Orange Pekoe

GBOP

باروتی پیچیده و زرین سیلان

Flowery Broken Orange Pekoe Fanning's

FBOPF

باروتی اندازه متوسط

Flowery Broken Orange Pekoe

FBOP

باروتی نسبتاً درشت

Broken Orange Pekoe

BOP

باروتی درشت

Broken Orange Pekoe One

BOP1

باروتی نازک و هم سایز

Broken Orange Pekoe Fanning's

BOPF

خاک گل دانه دار

Orange Fanning's

OF

خاک گل هم سایز

Pekoe Fanning's

PF

خاک مناسب برای تی بگ

Pekoe Dust

PD

خاک چای

Dust

D

ب : درجه بندی انواع چای سی تی سی

اصطلاح فارسی

اصطلاح لاتین

علامت اختصاری تجاری در بورسها

گرد اندازه درشت

Broken Pekoe Souchohg

BPS

گرد اندازه متوسط

Broken Orange Pekoe

BOP

گرد اندازه خیلی درشت

Broken Pekoe

BP

گرد نسبتاً ریز

Broken Pekoe One

BP1

خاک دانه دار

Pekoe Fanning's

PF

خاک مناسب برای تی بگ

Pekoe Dust

PD

خاک چای درجه یک

Dust One

D1

خاک چای درجه دو

Second Dust

D2

خاک چای درجه سه

Dust3

D3

خاک چای

Dust

D

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید