میزان تولید وسرانه مصرف چای

میزان تولید چای جهان در سال 2007 با رشد سه درصدی نسبت به سال 2006 به 4/3 میلیون تن رسید. طی یک دهه گذشته تولید جهانی چای به طور متوسط هر سال 5/3 درصد رشد داشته است. در سال های گذشته میزان تولید چای در کشورهای صنعتی نظیر ژاپن کاهش یافته است اما رشد تولید در کشورهایی نظیر ترکیه، چین، کنیا و سریلانکا به حدی بوده که کاهش یاد شده را جبران کرده است.

بزرگ ترین تولیدکنندگان چای جهان و سهم هر یک از تولید کلی در جهان به قرار زیر است:
هند 6/25 درصد، چین 25 درصد، کنیا 2/10 درصد، سریلانکا 5/9 درصد، ترکیه 4/6 درصد و اندونزی 3/5 درصد. در سال 2007 هند 880 هزار تن چای تولید کرد اما میزان تولید چای این کشور نسبت به سال 2006 کاهش سه درصدی داشت.در سال 2007 میزان صادرات چای جهان با 4/4 درصد رشد به 47/1 میلیون تن رسید از لحاظ سرانه مصرف ترکیه با 4/2 کیلوگرم، بریتانیا با 3/2 کیلوگرم و ایرلند با 5/1 کیلوگرم در جایگاه اول تا سوم کشورهای جهان هستند. تقاضا برای چای همواره رشدی مناسب داشته و آمارها نشان می دهد تحولات اقتصادی نظیر بحران کنونی تاثیری بر میزان مصرف نداشته است.

/ 0 نظر / 12 بازدید